Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  NHAC_TD_GIUA_GIO.mp3 12.flv 12.flv Anh_huong_cua_nong_do_den_toc_do_PU.flv Anh_huong_cua_nhiet_do.flv Anh_huong_cua_dien_tich_be_mat.flv Anh_huong_chat_xuc_tac.flv

  Chào mừng quý vị đến với website của thầy ThS Nguyễn Cao Chung - THPT Nguyễn Chí Thanh - Lệ Thủy - Quảng Bình

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HSG HÓA 11 HÀ TỈNH 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cao Chung (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:24' 24-11-2018
  Dung lượng: 207.5 KB
  Số lượt tải: 676
  Số lượt thích: 1 người (nguen hoang duy)

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HÀ TĨNH
  (Đề thi có 02 trang, gồm 8 câu)
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
  LỚP 10,11 THPT NĂM HỌC 2017-2018

  Môn thi: HÓA HỌC-LỚP 11
  Thời gian làm bài: 180 phút
  
  
  Cho biết:
  Số hiệu các nguyên tử: B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, P =15, Se = 34, I = 53.
  Nguyên tử khối: H =1, He =4, C =12, N =14, O =16, Na = 23, Mg =24, P =31, S =32, K = 39, Ca = 40, Br = 80, Ba= 137.

  Câu 1: (1,5 điểm)
  1. Nguyên tử phi kim X, ở trạng thái cơ bản, có số electron ở phân lớp p của lớp ngoài cùng bằng số lớp electron của nguyên tử. Hãy xác định nguyên tố X và viết công thức phân tử hợp chất của X(có số oxi hóa nhỏ nhất) với hiđro.
  2. Cân bằng các phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron
  CuFeSx + H2SO4(đặc)Fe2(SO4)3 + CuSO4 + SO2 + H2O (1).
  C2H2 + KMnO4 + H2SO4HOC - COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O (2).

  Câu 2. ( 2,5 điểm)
  1. Cho hai hiđrocacbon mạch hở X và Y có công thức phân tử lần lượt là C3H4 và C4H6. X và Y có phải là đồng đẳng của nhau không? Vì sao?
  2. Từ khí metan, các chất vô cơ (không chứa cacbon) và điều kiện phản ứng cho đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: polietilen, poli(vinyl clorua), ancol etylic, phenol (C6H5-OH).
  3. Hai ancol X, Y cùng thuộc một dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn X thu được x mol CO2 và y mol H2O, đốt cháy hoàn toàn Y thu được a mol CO2 và b mol H2O. Biết rằng . Xác định công thức chung của hai ancol.

  Câu 3. (2,5 điểm)
  1. a/ Cho biết các nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất supephotphat. Nêu các giai đoạn sản xuất supephotphat kép.
  b/ Một loại phân supephotphat đơn chỉ chứa hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4, trong đó phần trăm khối lượng của canxi bằng 23,715%. Tính độ dinh dưỡng của loại phân lân này.
  2. Cho hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và NaNO3 vào bình chịu nhiệt không chứa không khí. Nung nóng X đến khối lượng chất rắn không đổi, đưa bình về nhiệt độ phòng, thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (vừa đủ), phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z.
  Chia Z làm hai phần:
  Phần 1: Cho thêm dung dịch KMnO4 và H2SO4 loãng.
  Phần 2: Cho thêm dung dịch hỗn hợp KI và H2SO4 loãng, phản ứng xảy ra, thu được sản phẩm khử duy nhất là chất khí Q (Q có tỷ khối so với heli là 11) .
  Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion.

  Câu 4. ( 2,5 điểm)
  1. X là dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 và NaOH có cùng nồng độ aM; Y là dung dịch HCl có pH = 1. Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y, thu được 200 ml dung dịch Z có
  pH = 12. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Tính a, m.
  2. Cho từ từ đến dư dung dịch nước vôi trong vào mỗi dung dịch sau: ZnSO4, NH4HCO3, (NH4)2SO4. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình ion thu gọn cho mỗi phản ứng.  Câu 5. ( 2,0 điểm)
  Cho cacbon tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao, sau đó làm ngưng tụ hết hơi nước, thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2. Cho hỗn hợp X từ từ qua 100 ml dung dịch NaOH 0,15M và Ba(OH)2, thu được 7,88 gam kết tủa, dung dịch Y và còn lại 12,32 lít (đktc) hỗn hợp
  Z gồm hai khí. Để thu được kết tủa lớn nhất từ dung dịch Y, cần thêm vào Y ít nhất 100 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính phần trăm theo thể tích của CO2 trong hỗn hợp X.

  Câu 6. (2,0 điểm)
  Hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, Al, NaNO3 (trong đó oxi chiếm 30,0% khối
   
  Gửi ý kiến